Зам, тээврийн сайдаар н.төмөрхүүг 98.2 хувийн саналаар дэмжиж томиллоо
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДААР Н.ТӨМӨРХҮҮГ 98.2 ХУВИЙН САНАЛААР ДЭМЖИЖ ТОМИЛЛОО  Засгийн газрын гишүүн, Зам тээврийн сайд Намхайн Төмөрхүүг дөнгөж сая УИХ-ын чуу...